biofeedback

HRV biofeedback

Sprievodca zdravia a duševnej rovnováhy

HRV analýza a biofeedback  – vďaka prístroju zvanému HRV scan dokážeme zistiť, ako je na tom  odolnosť organizmu, aktivácia stresových regulačných mechanizmov a či dokážeme vypnúť a nechať telo nabrať nové sily. Pomocou biofeedbacku je možné naučiť sa aktivovať naše vnútorné mechanizmy, ktoré umožnia telu lepšie narábať so stresom a regenerovať svoje sily.

 

HRV (heart rate variability alebo variabilita srdcovej frekvencie) je vyjadrením neustále kolísajúceho časového odstupu medzi jednotlivými údermi srdca, ktorý je ovplyvnený rôznymi regulačnými systémami v tele- najmä autonómnym  nervovým systémom. Táto variabilita je indikátorom zdravia a kondície ľudského organizmu – vyjadrením jeho pripravenosti správne reagovať na meniace sa vplyvy. Schopnosť adaptácie na vnútorné a vonkajšie podnety klesá dlhodobou aktiváciou organizmu bez dostatočnej regenerácie, záťažou, negatívnymi emóciami, myšlienkami a stresom, čo má negatívne dôsledky na zdravie a vedie napríklad k vysokému tlaku, depresiám či vyhoreniu.

Ľudí, ktorí majú nízku HRV, oveľa rýchlejšie vyčerpávajú a preťažujú zmeny, nároky a výzvy v rôznych oblastiach života, keďže majú nižšiu resilienciu (odolnosť) voči stresu. Ľudia s vysokou HRV majú dobrú odolnosť voči stresu a tým aj schopnosť lepšie zvládať záťaž a zmeny, vedia sa rýchlejšie zotaviť a regenerovať. Odolnosť tiež súvisí so schopnosťou dobre hospodáriť s energiou a budovať svoje energetické rezervy pre momenty, kedy ju budeme naozaj potrebovať.

Pre koho je vyšetrenie určené?

 • pracujete pod veľkým stresom, na pozícii vyžadujúcej maximálne nasadenie a sústredenie
 • pracujete mnoho hodín denne, riadite ľudí a máte veľkú zodpovednosť
 • chcete podávať veľký pracovný či športový výkon
 • chcete mať optimálnu kontrolu nad svojimi telesnými aj duševnými schopnosťami
 • by ste radi predišli vzniku civilizačných ochorení, najmä vysokému tlaku, ochoreniam srdca a ciev, cukrovke a ďalším
 • sa už niektoré z týchto ochorení začalo u Vás prejavovať, alebo sa vyskytuje vo Vašej rodine
 • sa cítite unavení, prepracovaní, nemotivovaní, frustrovaní, bolieva Vás hlava alebo chrbát či máte problémy s trávením

Úzkosť, hnev a stres – od chaosu ku koherencii (súľadu)

HRV biofeedback je vedecky podložená  metóda snímania, analýzy a vizualizácie fyziologických signálov (srdcovej frekvencie a dýchania), pomocou ktorej si môžete lepšie začať uvedomovať procesy v tele, ktoré by ste si inak nevšimli.

Dostávate bezprostredne spätnú väzbu o tom, ako myslenie, pocity a dýchanie priamo vplývajú na srdcovú frekvenciu, pričom biofeedback vizualizuje srdcovú frekvenciu a to či je viac rigidná alebo variabilná a koherentná – tj. krvný tlak, dýchanie a tlkot srdca sú v harmónii. Koherencia (súľad) je  stav, keď dochádza k účinnej regenerácii a relaxácii organizmu. V koherentnom stave naša myseľ, srdce, nervový systém a emócie sú koordinované a pracujú optimálnym spôsobom. Na tréningových sedeniach, sa môžete naučiť pozitívne ovplyvňovať svoje HRV, dosahovať lepšiu koherenciu a zvyšovať odolnosť pomocou správneho dýchania, zručností zvládania stresu a relaxácie.

Úzkosť, hnev a stres – od chaosu ku koherencii (súľadu)

HRV biofeedback je vedecky podložená  metóda snímania, analýzy a vizualizácie fyziologických signálov (srdcovej frekvencie a dýchania), pomocou ktorej si môžete lepšie začať uvedomovať procesy v tele, ktoré by ste si inak nevšimli.

Dostávate bezprostredne spätnú väzbu o tom, ako myslenie, pocity a dýchanie priamo vplývajú na srdcovú frekvenciu, pričom biofeedback vizualizuje srdcovú frekvenciu a to či je viac rigidná alebo variabilná a koherentná – tj. krvný tlak, dýchanie a tlkot srdca sú v harmónii. Koherencia (súľad) je  stav, keď dochádza k účinnej regenerácii a relaxácii organizmu. V koherentnom stave naša myseľ, srdce, nervový systém a emócie sú koordinované a pracujú optimálnym spôsobom. Na tréningových sedeniach, sa môžete naučiť pozitívne ovplyvňovať svoje HRV, dosahovať lepšiu koherenciu a zvyšovať odolnosť pomocou správneho dýchania, zručností zvládania stresu a relaxácie.

V oblasti športu sa stal HRV medzičasom dôležitým parametrom na podporu zdravého spôsobu trénovania a optimálnej prípravy na výkon. Čoraz viac sa merania a analýza HRV využíva pri manažmente stresu ale aj ako podporná metóda pri terapii rôznych psychosomatických ťažkostí.

 

Čo teda pre vás môže znamenať zosúladenie srdcového rytmu a dýchania? 

 • Zlepšenie reakcií na náročné situácie či stres
 • Zharmonizovanie mysle, tela a emócií
 • Zlepšenie dlhodobej a krátkodobej pamäte
 • Zvýšenie schopnosti myslieť jasne a efektívnejšie sa rozhodovať pod tlakom
 • Zníženie stresu a vyčerpania, úzkosti
 • Zlepšenie zdravia, odolnosti, pohody a imunity
 • Zvýšenie výkonu, celkovej inteligencie a tvorivosti – schopnosť rýchlejšie spracovávať informácie
 • Účinnejšie uvoľnenie, pozitívna nálada a lepší spánok

Ďalšie využitie HRV biofeedbacku: 

 • Znižovanie strachu a obáv
 • Poruchy úzkosti a panické ataky
 • Nepokoj, nespavosť, vyčerpanie, vyhorenie
 • Stresom podmienený vysoký tlak
 • Depresie
 • Psychosomatické ťažkosti
 • Stresom a psychikou podmienené problémy so srdcom
 • Bolesti hlavy a migrény
 • Prevencia ochorení

Pre dlhodobý úspech je dôležitý komplexný prístup- pravidelné trénovanie srdcovej koherencie spolu s podpornými prostriedkami , ako je zdravá strava, pravidelný pohyb a šport, psychoterapia či koučing.