Poradenstvo

Individuálne poradenstvo

Individuálne poradenstvo je poradenstvo „šité na mieru” pružne sa opravuje podľa aktuálnych potrieb klienta. V programoch sa kladie dôraz na oblasti, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť. Na základe toho sa poskytujú každému klientovi špecifické riešenia pre jeho osobnostný , kariérny a duchovný rozvoj

Forma: jednorázový individuálny rozhovor

Zistenie problémov klienta a oblasti v ktorej sa dané bloky nachádzajú

Forma: koncepčné rozhovory

Na základe zistení analýza individuálneho prístupu a realizácia

Koncepcia individuálneho poradenstva

Individuálne poradenstvo a zahŕňa priame poradenstvo, odborné konzultácie pri riešení konkrétnych osobných, duchovných a profesijných problémov. Jeho základom je vzájomný rešpekt voči odbornej skúsenosti, odborných znalostí, ale aj osobných pocitov, názorov, postojov a spolupráca pri formulovaní riešení a rozhodnutí.

Postup realizácie individuálneho poradenstva:

 1. Vymedzenie vzájomného vzťahu a analýza situácie klienta.
 2. Identifikovanie a jasné formulovanie základného problému.
 3. Analýza situácie klienta a určenie účelu a hlavných cieľov poradenskej spolupráce.
 4. Návrh cieľov, rozsahu a priebehu individuálneho poradenstva .
 5. Realizácia poradenských intervencií a priamej, koncepčnej, profesionálnej pomoci.

Na individuálnom poradenstve dozviete:

 • ako sa nestať duchovne vyhoreným
 • ako predchádzať negatívnemu stresu
 • ako predísť syndrómu vyhorenia
 • ako reagovať na konkrétne pracovné situácie bez toho, aby spadli do pasce „zaručených” návodov,
 • ako dosiahnuť reálne zmeny vo Vašom profesionálnom správaní a správaní Vašich spolupracovníkov a tým podporiť Váš a zároveň i ich osobnostný a profesijný rast,
 • ako ísť cestou, ktorá smeruje k účinnému naplneniu konkrétnych potrieb spoločnosti a potrieb konkrétnych ľudí, ktorí tvoria jej pracovné tímy.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naša ponuka. Neváhajte a kontaktujte nás. Tešíme sa na Vás.

Objednať sa