Cenník

Diagnostika zdravotného stavu

IRISDIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE  ……………………….   35 € (45 min)

BIOREZONANČNÉ VYŠETRENIE    …………………………   35 € (45 min)

KONTROLNÉ IRIS VYŠETRENIE…………………………….   30 € (30 min)

KONTROLNÁ BIOREZONANCIA ……………………………   30  € (30 min)

KOMBINOVANÁ DIAGNOSTIKA …………………………….   50 € (60 min)

PREDNOSTNÉ VYŠETRENIE    ……………………………….   45 € (45 min)

VYŠETRENIE  V DOMÁCOM PROSTEDÍ …………………   55 € (60 min)

Diagnostika alergií a toxínov

VYŠETRENIE ALERGIÍ A INTOLERANCIÍ (ZÁKLADNÉ) …. 35€ (30 min)

VYŠETRENIE ALERGIÍ A INTOLERANCIÍ (ROZŠÍRENÉ) … 55€ (45 min)

VYŠETRENIE PRÍTOMNOSTÍ PATOGÉNOV (baktérií, vírusov a plesní) 30€ (30 min)

VYŠETRENIE TOXÍNOV MINERÁLOV A STOPOVÝCH PRVKOV 30€ (30 min)

KOMPLETNÉ EAV MERANIE ……………………….. 95€ (90 min)

ŠPECIFICKÉ MERANIE ………………………………… 35€ (30 min)

 

Terapia

REFLEXNÉ ODBLOKOVANIE ……………………………..   15 € (20 min)

BIOLAMPA   …………………………………………………….   10 € (15 min)

SVETELNÁ TERAPIA ………………………………………..   15 € (20 min)

INDIVIDUÁLNA TERAPIA  ………………………………..   40 € (60  min)

BEMER TERAPIA …………………………………………….  10 € (20  min)

ELEKTROPUNKTÚRA ……………………………………….   15 € (6  min)

KONZULTÁCIE     …………………………………………………………… 35

+ každá započatá pol. hodina 20 €

Poradenstvo

Individuálne poradenstvo ……………………………………………   40 € (60 min)

Holistické poradenstvo ………………………………………………   35 € (45 min)

Couching ………………………………………………………………….   35 € (45 min)

Post-COVIDové poradenstvo  …………………………………….  30 € (30  min)

Post-vakcinačné poradenstvo  …………………………………..  30 € (30  min)

Cenník platný od 1.1.2024, ceny sú uvedené s DPH, zľavy, uplatňovanie kupónov a individuálne konzultácie sú vopred dohodnuté a časovo limitované.(Melioro s.r.o)