Terapeutické programy

Antistresový program

Kto na seba i na druhých kladie príliš vysoké nároky, neustále sa vystavuje nebezpečenstvu frustrácie. Akceptujte skutočnosť, že človek je tvor omylný a nedokonalý.

Vyhnite sa nadmernej identifikácii s potrebami iných ľudí. Nesnažte sa byť zodpovední za všetkých a za všetko. Čím viac budete ostatným pomáhať, tým viac budú bezmocní.

Prevencia syndrómu vyhorenia

Syndróm vyhorenia

Ide o stav psychickej vyčerpanosti. Vyskytuje sa obzvlášť pri profesiách obsahujúcich prácu s ľuďmi alebo aspoň kontakt s ľuďmi a závislosť na ich hodnotení.

Rozdeľte si prácu rovnomerne. Cestu k cieľu rozčleňte na etapy, ktoré budete schopní postupne zvládať snažte sa vyhýbať odkladaniu práce a úloh.

Sebapoznávanie

Človek, ktorý sa zaoberá sebapoznávaním, dbá o svoje duševné zdravie a vnútornú rovnováhu, vie plánovať svoju budúcnosť  a napĺňa si tak životné ciele či svoje sny. Počas tejto zaujímavej cesty životom odhaľujeme, spoznávame  a učíme sa pracovať sami so sebou.

Sebapoznávanie a objavovanie vlastných zdrojov vyžaduje veľa energie, sebadisciplíny a vytrvalosti, no ako sa vraví stojí to za to. Táto cesta sebapoznávania vás posilní, dodá odvahu a radosť do života.

 

“Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude.“ – Sokrates

Sebarealizácia

Americký psychológ Abraham Harold Maslow v roku 1943 definoval hierarchiu ľudských potrieb. Poslednou zložkou v Maslowej pyramíde ľudských potrieb je sebarealizácia.

O čo presne ide?

Ide o vrchol pyramídy, kedy je človek maximálne spokojný so svojím životom. Práca sa stáva naším koníčkom, prijímame okolnosti života namiesto toho, aby sme sa im vyhýbali alebo ich odmietali. Ľudia na tejto úrovní sú spontánni v tvorbe myšlienok a činov, cítia blízkosť iných ľudí a všeobecne si vážia život. Posudzujú iných bez predsudkov, spôsobom, ktorý možno považovať za objektívny.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naša ponuka. Neváhajte a kontaktujte nás. Tešíme sa na Vás.

Objednať sa